U ovom poglavlju, željeli bismo da Vas upoznamo sa našom korporativnom filozofijom, kada je pitanju tretman povjerljivih informacija i da Vam damo osnovnu informaciju u odnosu na pitanja zaštite podataka. Naš je izričit cilj i opredjeljenje da rukujemo i štitimo Vaše lične informacije na Internetu na isti – ozbiljni i profesionalni način, kao što to činimo i ostalim metodama komunikacije.
Naše glavno težište je zaštita Vaše privatnosti i garancija da će privatni podaci, koje ste nam proslijedili, biti bezbjedni. Mi tretiramo legislativu i regulativu, koja se odnosi na zaštitu podataka, kao pitanje od suštinske važnosti i odgovornosti na dnevnom nivou.
 
Naravno, svaki član našeg ovlaštenog tima, podleži obavezi čuvanja povjerljivosti podataka, kao i decidne obaveze diskrecije u skladu sa politikom banke o čuvanju tajni.
 
ANONIMNO KORIŠTENJE NAŠEG VEBSAJTA
Vi možete pristupiti većini informacija, koje su postavljene na sajtu nemorajući da dostavljate privatne podatke. Naša veb strana se može koristiti potpuno anonimno.
Kako bismo u kontinuitetu poboljšavali izgled i funkcionalnost našeg sajta za klijente i posjetioce istog, prikupljamo statističke podatke o posjetama na našem sajtu. Radi se isključivo o numeričkim podacima – kao što je: broj posjetioca, broj stranica na sajtu koja su pregledana, kao i trajanje posjete.
 
 TRANSFER KORISNIČKIH PODATAKA
Svi relevantni korisnički podaci se prenose putem provjereno sigurne enkripcije, korištenjem SSL tehnologije. SSL je skraćenica za „Secure Socket Layer“, što je trenutno najviši nivo kompjuterske zaštite i smatra se tehnologijom, koja se ne može probiti. Brojne državne institucije u svijetu, koriste i preporučuju SSL za zaštitu podataka. Kao što vidite, sa nama ste na sigurnoj teritoriji! Čak i Vi možete doprinjeti Vašoj ličnoj bezbjednosti, tako što ćete redovno ažurirati vaš brauzer (Internet preglednik), koristeći najnoviju verziju istog, kao i korištenjem adekvatnog anti-virus softvera. Vi ćete i sami primjetiti da je u pitanju prenos enkriptovanih podataka, jer će pojaviti simbol enkripcije (minijaturni katanac) na dnu Vašeg brauzera (u okviru tkzv. „Status bar-a“). 
Mi, OstFinanz Švicarska, štitimo naše servere, samim tim i Vaše lične podatke, sa najmodernijim softverom za zaštitu, koji je trenutno dostupan na tržištu. Takođe koristimo usko specijalizovane uređaje (tkzv. Vatrene zidove (firewall)), kako bismo spriječili pokušaje za neovlašten pristup.
KAKO ČUVAMO VAŠE PODATKE
Nakon što Vi nama pošaljete svoje podatke, mi to tretiramo kao visoko-povjerljivu informaciju i pohranjujemo na specijalno obezbjeđenim serverima, koje takođe koristimo i za obradu vaših narudžbina/zahtjeva, kao i za vršenje internih statističkih anketa na anonimnoj osnovi. Ova procedura je naša zakonska obaveza. Za nas je konstantna garancija zaštite privatnih podataka pitanje strateškog opredjeljenja.
LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA
Naša je zakonska obaveza da Vas obavjestimo da naš vebsajt sadrži nekoliko linkova, koji vode ka drugim vebstranama ili poslovnim subjektima. Mi se ograđujemo od kompletnog sadržaja tih sajtova i njihovog tretmana podatka, jer nemamo nikakvog uticaja na njihove procedure. Na našim vebsajtovima surfate u apsolutno sigurnom okruženju, za koje mi snosimo punu odgovornost.
VAŠ ZAHTJEV
Na vaš zahtjev, besplatno otkrivamo informaciju o tome šta od Vaših ličnih podataka je pohranjeno na našim serverima. Dužnost otkrivanja je takođe dio naših zakonskih obaveza i dio našeg ozbiljnog rukovanja Vašim povjerljivim informacijama.
 
VAŠE PRAVO DA POVUČETE VAŠU SAGLASNOST
Saglasnost koju ste dali za sakupljanje, pohranivanje, obradu i korištenje Vaših ličnih podataka, može biti povučena u bilo koje vrijeme. Jedini izuzetak može da se desi ukoliko sakupljanje, pohranivanje, obrada i korištenje su neophodni dijelovi ugovornog odnosa sa nama, pa u tom slučaju smo u zakonskoj obavezi da odbijemo Vaš zahtjev za povlačenje saglasnosti.
Ostfinanz GmbH
Grossackerstrasse 1
9000 St. GallenSG
Telefon. +41 71 226 50 00
Faks. +41 71 226 50 01
Zabranjeno je objavljivanje ili kopiranje sadržaja ovog vebsajta, bez izričitog odobrenja vlasnika vebsajta - OstFinanz GmbH.
OstFinanz Švicarska štiti svoje servere, (samim tim i povjerljive podatke o svojim klijentima), koristeći najmodernije tehnologije, koje su dostupne na tržištu. Privacy policy